YARARLI BİLGİLER

 

 Kalorifer Kazanı Kullananlara Öneriler

 

- Kazan kapağını kontrol ediniz. Kazan kapağından hava giriyorsa, bunun hemen giderilmesi gerekmektedir.

 

- Kazan içindeki ızgara yüzeyine kömürün iyice yayılması lazımdır. Aksi takdirde kazan çabuk soğur ve yanma şekli bozulur.

 

- Kazanın ızgara aralıklarının kazana uygun ölçülerde olmasına dikkat ediniz. Çok aralıklı ızgaralarda kömür alta düşer ve yanmadığından istenilen verim alınamaz.

 

- Kazana aşırı miktarda kömür yüklemeyiniz. Kazan hacmini aşırı kömür ile doldurarak içindeki hava miktarını azaltmış olursunuz. Bunun sonucunda ortaya çıkan eksik yanma nedeniyle de fazla tüketime ve hava kirliliğine yol açarsınız.

 

- Kömür atma kapağının aralık kalmamasını sağlayınız. Bu kapağın aralık kalması halinde kazan fazla miktarda soğuk hava alır, yanma şekli bozulur ve baca çekişi düşer.

 

- Yanmayı daha kolay kontrol edebilmek amacıyla, kül kapağını muntazam ve yerine oturmuş vaziyette muhafaza ediniz.

 

- Izgara ile ateş köprüsü arasında boşluk olmamasına ve patlama kapağının tam kapanmasına dikkat ediniz. Aksi taktirde, yanmaya iştirak etmeyen hava kazanınızı soğutur ve baca çekişini düşürür.

 

- Kazanın duman borularını haftada en az iki defa temizleyiniz. Aksi taktirde, yakılan enerji verimli kullanılamadan bacadan çıkar ve daha fazla hava kirliliğine neden olunur.

 

- Kazan yalıtımının bozulup bozulmadığına dikkat ediniz. Aksi taktirde, elde ettiğiniz enerjiden eksik olarak faydalanırsınız.

 

- Kazan çekişini güçlendirmek ve yanmayı verimli kılmak için temizleme kapağını tam kapatınız, kapanmıyorsa kontrol ettiriniz.

 

- Baca çekişini kontrol edebilmek amacıyla kazan klapesini istenen konuma ayarlayınız.

 

- Duman kanallarında ve duman sandığı temizleme kapağında aralık olmamasına dikkat ediniz. Kaçak hava, çekişi azaltacağından, yanma bozulur ve daha fazla zehirli gaz bacadan çevreye yayılır.

 

- Kazan çekişini güçlendirmek amacıyla bacanızı yılda en az bir defa temizleyiniz.

 

 

Kömür Sobası Kullananlara Öneriler

 

- Denetim belgesi olan kömür tercih edilmeli.

 

- Soba, ağzına kadar kömür ile doldurulmamalı.

 

- Sobadaki kömür mutlaka üstten tutuşturulmalı.

 

- Sobadaki kömür tutuşturulurken, alt kapak kapalı, üst kapak ise açık tutulmalı.

 

- Tutuşturmak için lastik, plastik, çöp, ve benzeri maddeler yerine odun ya da tahta kullanılmalı.

 

- Kömür tutuştuktan sonra kapaklar tam olarak kapatılmamalı, üst kapak çok az açık bırakılmalı, ve alt kapak ısınma ihtiyacına göre ayarlanmalı.

 

- Yanmakta olan sobaya hiçbir şekilde kömür ilave edilmemeli.

 

- Soba sönünce içi temizlenmeli ve işlemler yukarıda belirtildiği şekilde tekrarlanmalı.

 

- Bütün bu önlemler alındığında, kömürdeki uçucu maddelerin yanması sağlanmış olunur.

 

 

Soba Alımı ve Kurulumu Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

 

- Üstten yakmalı ve tuğlalı sobalar tercih edilmeli.

 

- Soba, duvardan en az 50 – 60 cm. uzaklıkta tutulmalı.

 

- Az dirsek kullanılmalı ve boru, baca içine fazlaca sokulmamalı.

 

- Boru ekleme yerlerinin ve baca girişinin hava almaması sağlanmalı.

 

- Soba hergün, baca yılda en az bir defa temizlenmeli.Helezonlu Sistemde Yakma Önerileri

1. Kömür, yakılacak olan potaya balıksırtı oluşturacak şekilde beslenmelidir. Az besleme yapıldığı takdirde ateş potanın demiriyle temas edeceğinden pota demirini ve hava deliklerini eritecektir. Fazla yükleme durumunda kömür, yeterli miktarda havayla beslenemediğinden tutuşma zorluğu çekecektir.

2. Pota üstündeki kömürün yüksekliği önde ve arkada eşit miktarda olmalıdır. Eşit olmadığı takdirde helezonun yaprakları kontrol edilmelidir.

3. Balıksırtı halinde besleme yapıldıktan sonra kömür,tahta parçası,karton... vb. malzemelerle tutuşturulmalıdır. Yanan kömürler yanmayan taraflara gelberi ile itilerek yanma sathı genişletilmelidir. Tutuşma süresi için pota üstündeki bütün kömürler alevlenene kadar beklenmelidir.

4. Pota üstündeki kömürler alevlendikten sonra tekrar potaya kömür verilmeli alev boyunun yükselmesi ve kömürlerin kor haline gelmesi beklenmelidir. Eğer kömürler kor haline gelmeden pota tekrar kömürle beslenirse yanmaya yeni başlamış kömürlerin üstüne yanmayan kömür geleceğinden hava ile teması kapanacak ve kömür yanmadan cüruf olarak geri alınacaktır.

5. Kor haline gelip alevli yanan kömürler potaya ve hava deliklerine doğru ilerledikçe potaya kömür beslenmeli ve potanın üstündeki balıksırtı şekli bozulmamalıdır.

6. Yanan kömürler belirli aralıklarla şişlenip karıştırılarak kömürlerin havadar şekilde yanması sağlanmalıdır.Kömürler şişlenirken potada cüruf oluştuğu gözleniyorsa kömürün yeterli havayla beslenmediği anlaşılır.Bunun oluşmaması için:

a. Cehennemliğe verilen hava, fanların klapesi açılarak arttırılmalıdır.

b. Kömürü potaya,aldığından daha az besleyerek kömürün cüruflaşmadan yakılması sağlanmalıdır.

Cüruflaşma: Ortamdaki havanın yetersiz olduğu durumda kömürün yanmadan karbonize olmasıdır.Yani cüruf kömürün yanmamış halidir. Kömürün yanmadan külle atılması maliyeti arttırmaktadır.

7. Cüruflaşmayı önlemek için gerektiğinde fazla hava verilmemelidir. Aksi takdirde ısı hızlı bir şekilde bacadan çıkacağından verimli bir yanma sağlanamayacaktır.

8. Kazan yakmaya gerek olmadığı zamanlar kömürün yanarak potaya ve helezona doğru ilerlemesini önlemek amacıyla fanların kelepçesi tam olarak kapanmalıdır ve potaya bir miktar kömür verilmelidir. Böylelikle kor halinde kömürün potayı ve helezonu eritmesi engellenmiş olacaktır.

Not: Katı yakıtlı sistemler sıvı ve gaz yakıtlı sistemlere göre daha geç ısı vermeye başlarlar. Buna karşılık ısıyı daha uzun süre muhafaza ederler ve daha uçucudurlar. Kazan yakan kişiler dereceyi yükseltmek ve buharı kaldırmak uzun süreceğinden, acele edip kazanı gereksiz yere kömürle beslememelidirler.

Bu önlemleri aldığınız sürece, hem daha az yakıt kullanmış olursunuz hem de daha fazla ısınırsınız.

 Copyright © 2013 YILKARBON